Mimoriadne prerušenie dochádzky do MŠ

Vážení rodičia,
na základe §150 ods. 5 /a zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s bodom č.3 rozhodnutia ministra školstva zo dňa 15. 8. 2022 s účinnosťou od 1. septembra 2022 a so súhlasom zriaďovateľa, Mesto Kysucké Nové Mesto, mimoriadne prerušujeme dochádzku do MŠ z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia horných dýchacích ciest u detí a zamestnancov materskej školy od 7. 12. 2022 (streda) do 9. 12. 2022 (piatok).
Návrat detí do MŠ bude 12. 12. 2022 (pondelok).
Ďakujeme za pochopenie.