Nástup detí do MŠ v školskom roku 2022/2023 bude v pondelok 5.9.2022. Prevádzka MŠ od 6.00 -16.30 hod.