Školský rok 2021/2022

Pridal: | Publikoval na: 2 septembra, 2021

Milí rodičia,

nástup detí do MŠ bude dňa 02.09. 2021. So súhlasom zriaďovateľa je čas prevádzky materskej školy od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Sprevádzajúca osoba dodržiava pokyny

 • Do šatne vstupuje vždy len JEDNA sprevádzajúca osoba a dieťa na dobu max. 10 minút, OSTATNÍ ČAKAJÚ VONKU
 • Do MŠ vstupuje rodič v návlekoch
 • Nosí rúško, dodržuje odstupy, vykonáva dezinfekciu rúk vo vchode
 • Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok
 • Pri vstupe sa meria teplota , v triede sa vykonáva ranný filter.

V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom, nebude do MŠ prevzaté.

Prvý deň

 • Sprevádzajúca osoba prinesie vyhlásenie o bezpríznakovosti (pre dieťa) http://mslitovelskaknm.sk/?page_id=159
 • Dieťaťu prineste (tašku, ruksak), v ktorom bude mať náhradné oblečenie, ktoré je vhodné podpísať, aby nedochádzalo k zámene.
 • Rodičia novoprijatých detí dostali info na mail, ostatný už vedia, čo treba priniesť.
 • Do MŠ nie je aktuálne vhodné nosiť hračky a iný materiál z domáceho prostredia.

Nasledujúce dni

 • Vyhlásenie  rodič prinesie vždy po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako               3 dni po sebe nasledujúcich, rodič predloží vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • pri chorobe dieťaťa, ak je rodič s dieťaťom na OČR, je rodič povinný túto skutočnosť nahlásiť učiteľke
 • ak dieťa bude v priebehu dňa vykazovať akýkoľvek príznak choroby, službukonajúca učiteľka bude kontaktovať rodiča, ktorý si ho bezodkladne vyzdvihne
 • príspevky za stravu a školné je potrebné uhrádzať vždy do 10 – teho dňa v mesiaci

Žiadam všetkých rodičov, aby v priebehu školského roka dôsledne čítali oznamy a usmernenia na web stránke MŠ, v skupine na FB ako aj  na nástenkách v šatniach i na dverách tried.

Prajem rodičom i deťom veľa zdravia, pohody a porozumenia, aby sme všetko zvládli k spokojnosti nás všetkých.

Viac na : https://www.minedu.sk/skolsky-semafor?fbclid=IwAR2Gy3h8ubkw7GbkTkueRSLlxlWj1dg8h5zysmWeRJos27gOIAj4zXSAYmY

Komentáre sú uzatvorené.