Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto

Pridal: | Publikoval na: 28 apríla, 2022

Mesto Kysucké Nové Mesto podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto. Viac informácií v prílohe.

Komentáre sú uzatvorené.