Členovia Rady školy

Členovia Rady školy pri MŠ Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto:

  • Za rodičov :  J.Pleško, S. Hanuliaková, M. Tóthová
  • Za pedagogických zamestnancov :  D. Škulcová, I.Vlčková
  • Za ostatných zamestnancov : I. Dubeňová
  • Delegovaní zástupcovia  zriaďovateľa :  P. Varoš, ing. Ľ. Golis, PhDr. M. Priečko,PhD.