Členovia Rady školy

Členovia Rady školy pri MŠ Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto:

  • Za rodičov :  J.Pleško, L. Dršmanová, K. Juricová Švaňová
  • Za pedagogických zamestnancov :  D. Škulcová, S. Sýkorová
  • Za ostatných zamestnancov : I. Dubeňová
  • Delegovaní zástupcovia  zriaďovateľa :  Mgr. E. Vlčková, Mgr. F. Šerík, Ing. F. Tulec