Poplatok za stravovanie

Stravné  platné od 1.1.2023:

Desiata              0,50

Obed                 1,20/0,10

Olovrant           0,40

Spolu:              2,10/0,10 Réžia = 2,20

Zálohové platby: 20 x 2,20 = 44.-€ na mesiac

Predškoláci bez daňového bonusu:
2,20 € – dotácia 1,30 € = 0,90 €
Zálohové platby: 20 x 0,90 = 18,00 €

Stravné sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci zálohovou platbou bezhotovostne /internetbanking, trv.príkaz/

 Na účet: SK70 0200 0000 0016 3241 2657

Deti-desiata+obed+olovrant20/2,10€42,00 €
Deti-desiata+obed20/1,70 €34,00 €
Deti-predškoláci20/0,90 €18,00 €

Odhlasovanie detí na stravu prebieha cez aplikáciu Twigsse deň dopredu, v prípade choroby do 7,45 hod. ráno. V prípade oneskorenia (kolóny, lekár) kontaktujte školskú jedáleň – 041/421 13 32

Za nedodržanie podmienok u predškolákov je rodič povinný uhradiť príspevok na stravu v plnej výške.

Deti, ktoré majú odborným lekárom potvrdenú diagnózu vyžadujúcu diétne stravovanie treba osobitne nahlásiť  vedúcej školskej jedálne a dohodnúť sa na náhradnom spôsobe stravovania.

Prosíme rodičov, aby včas vyplnili a odovzdali potrebné doklady – prihlášku na stravu alebo doklad o diéte dieťaťa.

Za pochopenie ďakujeme