Poplatky MŠ

smernica_c_2_Smernica č. 2/2023 o úhrade finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole