Dokumentácia školy

Aktualizačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie

Smernica č.2/2023 o úhrade finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole