Kontakty

Mgr. Helena Játiová (riaditeľka) – tel. 041/421 25 09, mslitovelskaknm@gmail.com
Jarmila Kopasová (vedúca ŠJ) – tel. 041/421 13 32