Kontakty

Mgr. Helena Játiová (riaditeľka) – tel. 041/421 25 09, mslitovelskaknm@gmail.com