O Z N A M.

Od 1. 1. 2023 sa zvyšuje stravné nasledovne:
Desiata: 0,50 €
Obed: 1,20 €/0,10 €
Olovrant: 0,40 €
Spolu: 2,10 €/0,10 € Réžia= 2,20 €
Zálohové platby: 20 x 2,20 = 44.-€ na mesiac

Predškoláci bez daňového bonusu:
2,20 € – dotácia 1,30 € = 0,90 €
Zálohové platby: 20 x 0,90 = 18,00 €