Naše záujmové krúžky pre deti

Zumba pre deti

Tematický plán zumba pre detilink

Krúžok Oboznamovanie s anglickým jazykom

Tematický plán anglický jazyk – link