Prediktory gramotnosti – zistenie slabých a silných stránok a zručností potrebných pre školskú úspešnosť dieťaťa

Pridal: | Publikoval na: 3 januára, 2024

Milí rodičia.

Centrum poradenstva a prevencie KNM aj tento školský rok ponúka rodičom  detí  plniacich povinné predprimárne vzdelávanie,  PREDIKTORY GRAMOTNOSTI  – zistenie slabých a silných stránok a zručností potrebných pre školskú úspešnosť dieťaťa.

Vypísanú prihlášku, dotazník a informovaný súhlas je potrebné odovzdať do 11.01.2024 pani učiteľke na triede.

Všetky podklady budú k dispozícii od 8.1.2024 na 2.a 5. triede

Viac info na informačnom letáku   – viď nástenka vstupná chodba.

Testovania sa zúčastnia iba prihlásené deti.

Komentáre sú uzatvorené.