Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Pridal: | Publikoval na: 6 júna, 2022

Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto

oznamuje voľné pracovné miesta:

Pracovná pozícia: učiteľ/ka materskej školy

Úväzok: plný

Predpokladaný termín nástupu: 1.9. 2022

Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Základné požiadavky:

  • kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy, – kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle zákona  č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • osobnostné predpoklady.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je možné doručiť osobne, písomnou alebo elektronickou formou do 20.6.2022 na adresu:

Materská škola, Litovelská 605/9, 0241 Kysucké Nové Mesto alebo na e-mail: mslitovelskaknm@gmail.com

Informácie: 0917 203 851

Platové podmienky sú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované. Vybraní uchádzači budú oslovení.

Komentáre sú uzatvorené.