Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Pridal: | Publikoval na: 8 februára, 2023

Voľné pracovné miesto
Prijmeme do pracovného pomeru na plný úväzok vyučenú kuchárku /kuchára/ s nástupom
od 01.09.2023.
Požadované doklady:

 1. žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. profesijný životopis
 3. doklady: o ukončenom vzdelaní
 4. preukaz na prácu s potravinami a hygienické minimum
 5. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy –
  www.mslitovelskaknm.sk
  Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním
  pracovnej zmluvy).
  – e-mailom na adresu: mslitovelskaknm@gmail.com
  – poštou na adresu: MŠ Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  – doklady zasielajte do 20.07.2023
  Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj
  vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola
  nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša
  žiadosť bude skartovaná.
  Uchádzačov, ktorí nebudú vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov
  kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.





Komentáre sú uzatvorené.